Vývoj softvéru


Ponúkame Vám riešenia, ktoré Váš biznis posunú nad konkurenciu!

#Projektovanie softvéru

ANALÝZA A NÁVRH SOFTVÉROVÉHO RIEŠENIA

Základom kvalitného softvéru je detailný návrh. V úvode vykonávame spravidla analýze požiadaviek klienta, ktorá definuje rozsah samotného riešenia. V ďalšej fáze vyselektujeme najvhodnejšie technológie a spracujeme celkový architektonický návrh. Pred samotnou realizáciou je dôležité vypracovať podrobný návrh dátovej štruktúry, procesného modelu a prípadne aj jednotlivých komponent softvéru.

#Vývoj softvéru

REALIZÁCIA A TESTOVANIE SOFTVÉROVÉHO RIEŠENIA

Vývoj softvéru má v našej spoločnosti dominantné postavenie. Na základe architektonického návrhu realizujeme softvérové riešenie, pre rôzne platformy agilnou metodológiou. Neodmysliteľnou súčasťou kvalitného softvérového riešenie je návrh jednoduchého a intuitívneho UI rozhranie (vizuál a ovládacie prvky).

Preferované technológie sú PHP (Nette Framework), SQL, Python, C#, Java.

#Poradenstvo

PORADENSTVO V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A MARKETINGU

Problematika IT a celkového marketingu spoločnosti je rozsiahla a je ľahko sa v nej "stratiť". Naši vyškolení pracovníci Vám radi ochotne poradia a prípadne poskytnú aj dlhodobejšie dohľad nad Vašim problémom.