Tatry Mountain Resort


http://www.tmr.sk

Vybrali sme si spoločnosť neoWeb s.r.o. práve kvôli skvelým odporúčaniam a pozitívnym referenciám. Naša úspešná spolupráca na projektoch s touto spoločnosťou, len potvrdzuje profesionalitu, flexibilnosť, ústretovosť a fundovanosť ich celého tímu. Špecialisti vo svojom odbore, ktorí naozaj dobre vedia, čo robia.