Dubnický Technologický Inštitút


http://www.dti.sk

Acta Technologica Dubnicae, vedecký časopis Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom. Vychádza od roku 2011, odkedy ho v printovej podobe pripravuje neoWeb s.r.o. Poprad, konateľ Ing. Eduard Barnáš. Spolupráca medzi nami excelentná . NeoWeb pracuje na vysokej profesionálnej úrovni, zodpovedne a tvorivo. Ide o pracovný a manažérsky tím s európskymi kvalitami a službami. Aj vďaka nemu je ACTA v súčasnosti zaradená do 16 medzinárodných časopiseckých a vydavateľských databáz.